Güncel Kamu Personeli Alımı İlanı Yayınlandı! 289 Personel Büro, Şoför, Temizlik, Tekniker, Teknisyen, Hastabakıcı, Hemşire

Güncel Kamu Personeli Alımı İlanı Yayınlandı! 289 Personel Büro, Şoför, Temizlik, Tekniker, Teknisyen, Hastabakıcı, Hemşire

Güncel kamu personeli alımı ilanı yayınlandı, birçok pozisyona 289 sözleşmeli personel alım yapılacak. Başvurular açıldı. Tüm detaylar haberimizde…

Güncel kamu personeli alımı ilanı yayınlandı, 289 sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmaya başladı.

guncel-kamu-personeli-alimi-ilani-yayinlandi-289-sozlesmeli-personel-alimi-icin-basvurular-alinmaya-basladi.jpg

Eczacı, tekniker, teknisyen, şoför, biyolog, sağlık teknikeri, hemşire, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, hastabakıcı, destek personeli, fizyoterapist, psikolog vb. pek çok pozisyonda kamu personeli alımı yapılıyor.

GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI İLANI KADRO VE BAŞVURU ŞARTLARI

guncel-kamu-personeli-alimi-ilani-kadro-ve-basvuru-sartlari.jpg

ÜNİVERSİTE ECZACI ALIMI 3 KİŞİ

 • Eczacılık lisans programından mezun olmak –.
 • Deneyimsiz ya da en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
 • KPSS şartı yoktur.

ÜNİVERSİTE BİYOLOG ALIMI 1 KİŞİ

 • Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS/P3 puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ ALIMI: 1 KİŞİ

 • Üniversitelerin Lisans düzeyinde eğitim veren Fen Fakültelerinin Kimya bölümünden mezun olmak. (Nükleer Tıp Ana Bilim Dalında radyofarmasötik hazırlamak üzere çalıştırılacaktır.)
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE FİZYOTERAPİST ALIMI 2 KİŞİ

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE BÜRO PERSONELİ ALIMI 20 KİŞİ

 • Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

guncel-kamu-personeli-alimi-ilani.jpg

ÜNİVERSİTE HASTABAKICI ALIMI 100 KİŞİ

 • Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

ÜNİVERSİTE DESTEK PERSONELİ ALIMI (TAŞIMA) – ERKEK 3 KİŞİ

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. - Üniversitemiz hastanesi genelinde her türlü malzeme taşıma işlerinde görev yapacak.

ÜNİVERSİTE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (ERGOTERAPİST) ALIMI 1 KİŞİ

 • Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE HEMŞİRE ALIMI 3 KİŞİ

 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının HemşirelikEbelik- Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik – Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Ortaöğretim Kurumlarının HemşirelikEbelik- Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik – Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-EbelikSağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE PSİKOLOG ALIMI 2 KİŞİ

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak - KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

ÜNİVERSİTE SAĞLIK FİZİKÇİSİ ALIMI: 1 KİŞİ

 • Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.

guncel-kamu-personeli-alimi-ilani-tekniker-alimi.jpg

ÜNİVERSİTE SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI: 32 KİŞİ

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.
 • Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.
 • Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Odyometri veya Odiometri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • Radyoterapi ön lisans programından mezun olmak.

ÜNİVERSİTE TEKNİKER ALIMI:5 KİŞİ

 • Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Deniz Elektroniği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
 • En az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

ÜNİVERSİTE TEKNİSYEN ALIMI: 5 KİŞİ

 • Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. KPSS puanı 60 ve üzeri olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Dekorasyon Dalından mezun olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı Yapı Yüzey Kaplama Dalından mezun olmak.
 • En az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. - Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evraklar ile belgelemek.

ÜNİVERSİTE KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI : (ERKEK) 30 KİŞİ

 • Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
 • Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyunun 1.75 cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir.
 • Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

ÜNİVERSİTE ŞOFÖR ALIMI 2 KİŞİ

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

ÜNİVERSİTE TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI 68 KİŞİ

 • Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. - Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 282 personel alımı için bakınız

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını elektronik ortamda http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden yapacaklar. Başvurular açıldı, 3 Mart 2023 günü sona erecek. İlan

Üniversitelerin personel alımları için tıklayın

guncel-kamu-personeli-alimi-ilani-yayinlandi-289-personel-buro-sofor-temizlik-tekniker-teknisyen-hastabakici-hemsire.jpg

Üniversite sözleşmeli personel alım ilanları yayınlandı mı?

Üniversiteler ne zaman kamu personeli alımı yapıyor?

Kamu kurumları personel alımı bavurusu ne zaman yapılıyor?

Hangi üniversiteler kamu personeli alımı yapıyor?

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.