Güancel Kamu Personel Alım! Üniversite 53 Personel Kadın Erkek Güvenlik, Büro, Şoför, Temizlik, Tekniker, Teknisyen 13 Pozisyon

Güancel Kamu Personel Alım! Üniversite 53 Personel Kadın Erkek Güvenlik, Büro, Şoför, Temizlik, Tekniker, Teknisyen 13 Pozisyon

Kamu üniversitesi kadın, erkek güvenlik, büro, şoför, temizlik, tekniker, teknisyen, aşçı, bahçıvan vb. 13 pozisyonda güncel kamu personel alım yapıyor.

Güncel kamu personel alım ilanı kamu üniversitesi tarafından açıklandı. Kadın, erkek 53 personel alınıyor.

Güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, temizlik personeli, tekniker, teknisyen, bahçıvan, aşçı, destek personeli çeşitli pozisyonlarda personel alımları yapılıyor.

kamu-universitesi-kadin-erkek-guvenlik-buro-sofor-temizlik-tekniker-teknisyen-asci-bahcivan-vb-13-pozisyonda-guncel-kamu-personel-alim-yapiyor.jpg

ÜNİVERSİTE GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

universite-guncel-kamu-personel-alim-basvuru-sartlari.jpeg

 • Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında Sadece Mesleki Uygulama Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel kadrosudur.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN ŞARTLAR

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
 • Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları
 • çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 • Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
 • Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

universite-guncel-kamu-personel-alim-basvuru.jpg

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK, AŞÇI, ŞOFÖR, BAHÇIVAN, SAĞLIK TEKNİSYENİ) KADROSU İÇİN ŞARTLAR

 • Destek personeli pozisyonuna başvuranların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Şoför/Bahçıvan/Aşçı pozisyonuna başvuranlar ihtiyaç duyulması halinde mesai saatleri dışında çalışmayı taahhüt eder.
 • Destek personeli, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina
 • yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürüteceklerdir.
 • Destek personeli (temizlik), kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
 • salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürme ve paspas yapma, çevre düzenlemesi yapma,
 • çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama vb. işleri yürüteceklerdir. Destek ile koruma ve güvenlik personeli, Üniversitenin farklı yerleşkelerinde (ilçeleri
 • dâhil) ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.

ÜNİVERSİTE GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIM BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

universite-guncel-kamu-personel-alim-basvurusunda-istenilen-belgeler.jpg

 • Başvuru Talep Formu
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi.
 • Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet
 • üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge
 • kabul edilecektir.)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
 • Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu
 • belge kabul edilecektir.)
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
 • Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet
 • üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
 • Koruma ve Güvenlik Personeli için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık raporu. (Asıl veya yedek olarak kazananlardan istenecektir.)
 • Sürücü Belgesi aslı ve fotokopisi (istenilen pozisyon için).

ÜNİVERSİTE GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIM KADROLARI

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORANT) ALIMI

 • Erkek, kadın 1 kişi alınacak.
 • Alınacak Tıp Fakültesi Dekanlığında görev yapacak.
 • Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans mezunu olup Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri, İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.
 • Sağlık alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

 • Erkek, kadın 1 kişi alınacak.
 • Alınacak Tıp Fakültesi Dekanlığında görev yapacak.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans mezunu olup Dijital Yetkinlikler, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Veri Tabanı Yönetimi- SQL Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ALIMI

 • Erkek, kadın 2 kişi alınacak.
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire ve Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanlığında görev yapacak.
 • Mimarlık bölümü lisans mezunu olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çatı Sistemleri, Yapı Duvarcılığı, Dış/İç Cephe Kaplama ve Yalıtımı ve TÇTİ Yapı Dekorasyon sertifikalarına sahip olmak.
 • Organik Tarım önlisans mezunu olup Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri Eğitimi, Toprak İşleme, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları, Bitki Zararlıları ile Mücadele sertifikalarına sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ALIMI

 • Erkek, kadın 3 kişi alınacak.
 • Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanlığı ve Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında görev yapacak.
 • Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri) alanında lisans mezunu ve Bahçe Bitkileri alanında yüksek lisans yapmış olmak. Organik Tarım Yetiştiriciliği, Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiricisi, Bahçe Bakımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalara sahip olmak.
 • Ziraat Fakültesi mezunu olup Bitki Zararlıları ile Mücadele, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği, Park Bahçe ve Koruların Bakımı Elemanı ve Seracı sertifikalarına sahip olmak.
 • Kuyumculuk ve Takı Tasarımı önlisans mezunu olmak. Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı, Mücevher Tasarımı ve Çizim Teknikleri eğitimi aldığını belgelemek. Takı veya tasarım alanında en az 6 (altı) ay tecrübesi olmak.

SÖZLEŞMELİ TELKARİ USTASI ALIMI

 • Erkek 1 kişi alınacak.
 • Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığında görev yapacak.
 • Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Kuyumculuk alanında Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak.

universite-guncel-kamu-personel-alim-kadrolari.jpg

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI

 • Erkek, kadın 16 kişi alınacak.

BÜRO PERSONELİ GÖREV YERLERİ

 • Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı
 • Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
 • Genel Sekreterlik
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Genel Sekreterlik
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Genel Sekreterlik (Merkezi Araştırma Laboratuvarı)
 • Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü)
 • Genel Sekreterlik (TÖMER Müdürlüğü)
 • Hukuk Müşavirliği
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Genel Sekreterlik (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi)

BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Herhangi bir lisans mezunu olmak.
 • Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
 • Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İstatistik lisans bölümü mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye ön lisans programı mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Antrenörlük Eğitimi veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans bölümü mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Maliye, İktisat, İşletme veya Muhasebe ve Finansman Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklamcılık veya Yeni Medya ve İletişim lisans bölümü mezunu olmak.
 • Ön lisans mezunu olup Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı (MEB onaylı)sertifikalarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri, Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi, TÇTİ Yapı Kimyasalları Üretimi, TÇTİ Maden Kimya Laboratuvarlarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler sertifikalarına sahip olmak.
 • Ön lisans mezunu olup Türk İşaret Dili, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler, Topluluk Önünde Konuşma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ve Kültürel Bilinç ve İfade Eğitimi sertifikalarına sahipolmak.
 • Adalet ön lisans mezunu olup Adli Kalem İşleri (MEB onaylı), Toplantı Yönetimi Eğitimi, Mobbing Eğitimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi lisans bölümü mezunu olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Dijital Yetkinlikler, Mobile Tabanlı Web Tasarım Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Grafik ve Animasyon, Bilgi ve Sistem Güvenliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
 • Lisans mezunu olup İş Güvenliği yüksek lisans mezunu olmak. En az (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak, Eğiticinin Eğitimi ve TÇTİ Yüksekte Çalışanların Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

universite-guncel-kamu-personel-alim-kadrolari-guvenlik.jpg

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

 • Erkek, kadın 13 kişi alınacak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YERLERİ

 • Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Genel Sekreterlik
 • Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. En az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak. Halkla İlişkiler ve Organizasyon (MEB onaylı), İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı), Türk İşaret Dili (MEB onaylı) ve Afet Bilinci Eğitimi (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.
 • Ön lisans mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Sürücü belgesi gerekmiyor)
 • Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. TÇTİ Haberleşme Sistemleri Elemanı, Güvenlik Danışmanlığı, Protokol Kuralları ve Yangın Eğitimcisi sertifikalarına sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI

 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapacak kadın, erkek 5 kişi alınacak.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Metal Teknolojisi-Kaynakçılık Bölümü mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup Kaynakçılık belgesine sahip olmak.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından veya Isıtma ve Tesisat Teknolojisi mezunu olmak veya Ortaöğretim mezunu olup Katı ve Sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikasına sahip olmak.
 • Sahne Işık ve Ses Teknolojileri ön lisans mezunu olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının Ahşap teknolojisi alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarımı alanı veya ortaöğretim mezunu olup mobilya bakım ve onarım alanında tecrübe sahibi olmak.
 • Herhangi bir Ortaöğretim mezunu olmak. Sıvacı Kalfalık/ Ustalık Belgesine, İnşaat Boyacısı Kalfalık/Ustalık Belgesine veya kurs sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan) sahip olmak

SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ALIMI

 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapacak erkek 1 kişi alınacak.
 • Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak.
 • En az D sınıfı ehliyete sahip olmak.
 • Psikoteknik belgesine sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ BAHÇIVAN ALIMI

 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görev yapacak erkek 2 kişi alınacak.
 • Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Bahçıvanlık belgesine sahip olmak
 • Ön lisans mezunu olup Bahçe Bakımı, Bitki Zararlıları ile Mücadele, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Toprak İşleme Arazi Temizleme ve Tesviye Alet Makineleri Bakım ve Onarım sertifikalarına sahip olmak.

SÖZLEŞMELİ AŞÇI ALIMI

 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapacak erkek 1 kişi alınacak.
 • Lisans mezunu olup Aşçılık (MEB onaylı), Temel Pastacılık, Hijyen ve Sanitasyon (MEB onaylı) sertifikalarına ve Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak.
 • En az 2 (iki) yıl aşçı olarak çalışma deneyimine sahip olmak.

universite-guncel-kamu-personel-alim-kadrolari-temizlik.jpg

SÖZLEŞMELİ TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

 • Kadın, erkek 7 kişi alınacak.

TEMİZLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak. Hijyen sertifikasına sahip olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Tıbbi Atıklar Eğitimi, Yenilebilir Kaynaklar, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) sertifikalarına sahip olmak.
 • Ortaöğretim mezunu olup Geri Dönüşüm Ambalajları, Çevre Kirleticilerinin Etkileri, Tıbbi Atıklar Eğitimi, Katı Atıklar Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV YERLERİ

 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Genel Sekreterlik (Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü)
 • Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONEL ALIM BAŞVURU YAPILMASI

Başvuru yapmak isteyen adaylar https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresinden Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alacaklar.

Diğer belgelerle birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvuru yapacaklar. İlan

Güncel kamu ilanları için takip et.

guncel-kamu-personel-alim-universite-53-personel-kadin-erkek-guvenlik-buro-sofor-temizlik-tekniker-teknisyen-13-pozisyon.jpg

Mardin iş ilanları hangi sıklıkta yayınlanr?

Mardin kamu personel alım sıklıkla yapılır mı?

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum