En Az Lise 50 KPSS Sınavsız Memur Alım! 31 Sözleşmeli Personel Başvuruları

En Az Lise 50 KPSS Sınavsız Memur Alım! 31 Sözleşmeli Personel Başvuruları

En az lise 50 KPSS sınavsız memur alım! 31 sözleşmeli personel başvuruları başladı. Başvuru şartları ve gerekli belgeler nelerdir? Tüm detayları anlatıyoruz.

Yayınlanan ilanlarla en az lise 50 KPSS sınavsız memur alım, 31 sözleşmeli personel başvuruları alınmaya başladı. En az lise mezunu ve en az 50 KPSS puanı olanlar hemen başvuru yapabilir.

yayinlanan-ilanlarla-en-az-lise-50-kpss-sinavsiz-memur-alim-31-sozlesmeli-personel-basvurulari-alinmaya-basladi.jpg

EN AZ LİSE 50 KPSS SINAVSIZ MEMUR ALIM 31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI İÇİN GENEL ŞARTLAR NEDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.
 • Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

en-az-lise-50-kpss-sinavsiz-memur-alim-31-sozlesmeli-personel-basvurulari-icin-genel-sartlar-nedir.jpg

 • 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak
 • Koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık kurulu (heyet) raporu istenecektir.
 • Koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü devlet hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmadığına dair rapor istenecektir.
 • Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

EN AZ LİSE 50 KPSS SINAVSIZ MEMUR ALIM KADROLAR VE ŞARTLAR

en-az-lise-50-kpss-sinavsiz-memur-alim-kadrolar-ve-sartlar.jpg

9 BÜRO PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Yükseköğretim Kurumlarının; İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programlarının birinden lisans mezun olmak.
 • 2022 KPSS (P3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

1 TEKNİKER (MATBAACI) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri programlarından ön lisans mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

1 TEKNİKER (MAKİNE) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının; Makine ve Metal Teknolojileri alanının “Makine” programından ön lisans mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

1 TEKNİSYEN (ELEKTRİK ELEKTRONİK) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının; elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • Belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl tecrübesi olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

2 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK KADIN) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Kadın olmak.
 • Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

3 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK ERKEK) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • 2 Destek Personeli (Basit Bakım /Bilgisayar) başvuru şartları
 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri alanından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • 2022 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

1 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • SRC-2 belgesine sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

1 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

8 KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Erkek olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma programından ön lisans mezunu olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Boyu 170 Cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm. cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla ve 15’den az olmaması. Bu durumun resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
 • Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.

2 KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • Kadın olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma ön lisans programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Boyu 160 Cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm. cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15’den fazla ve 15’den az olmaması. Bu durumun resmi sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • 2022 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • Vücudunda görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 • Vardiyalı çalışma düzenini kabul etmek.

EN AZ LİSE 50 KPSS SINAVSIZ MEMUR ALIM BAŞVURUSU İÇİ GEREKLİ BELGELER NEDİR?

en-az-lise-50-kpss-sinavsiz-memur-alim-basvurusu-ici-gerekli-belgeler-nedir.jpg

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU BİLGİSİ

Başvurular 1 Şubat 2023 gününden itibaren Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığına 15 Şubat 2023 günü mesai bitimine kadar şahsen yapılacak olup, başka türlü başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Adaylar sadece bir pozisyona başvuru yapabilir. Birden fazla pozisyona başvuru yapılırsa adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Resmi Gazete

Güncel sözleşmeli ve memur alımları için bizi takip ediniz.

Facebook Takip

Twitter Takip

Telegram Takip

Instagram Takip

en-az-lise-50-kpss-sinavsiz-memur-alim-31-sozlesmeli-personel-basvurulari.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum