Devlet Personel Memur Alım! Kamu Üniversitesi 70 Pozisyon Bay Bayan 161 Personel Başvuru Ekranı

Devlet Personel Memur Alım! Kamu Üniversitesi 70 Pozisyon Bay Bayan 161 Personel Başvuru Ekranı

2023 Devlet personel memur alım için kamu üniversitesi bay bayan 161 personel alımı 70 pozisyonda yapıyor.

Kamu üniversitesi 70 pozisyonda bay bayan 161 Devlet personel memur alım yapıyor. Kadrolar, başvuru şartları ve başvuru şekli haberin devamında.

2023 DEVLET PERSONEL MEMUR ALIM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

devlet-personel-memur-alim-basvuru-genel-sartlari.jpg

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlara uymak.
 2. 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Diş Tabibi pozisyonu hariç)
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
 5. İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak
 6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 7. Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması
 8. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
 9. 2022 KPSS’den en az 55 ve üzeri puan almak.

kamu-universitesi-70-pozisyonda-bay-bayan-161-devlet-personel-memur-alim-yapiyor.jpg

2023 DEVLET PERSONEL ALIM BAŞVURU BELGELERİ

 • Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru Formu
 • 1 adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Diş Tabibi pozisyonu hariç)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 • Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı

devlet-personel-memur-alim-basvuru-genel-sartlari-001.jpg


DEVLET PERSONEL MEMUR ALIM KADROLAR

DEVLET SÖZLEŞMELİ MEMUR DİŞ TABİBİ ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Diş Hekimliği lisans bölümünden mezun olmak,.
Alanında en az 5 yıl kamu kurumunda çalışmış olmak.

İlan tarihinden önce İmpantolojide Temel Prensipler Eğitimi almış olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ MEMUR VETERİNER HEKİM ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Veterinerlik lisans bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına, Suni Tohumlama Kurs

Belgesine, SPSS ve İstatistik Sertifikasına sahip olmak.

Klinisyen Veteriner Hekimliği alanında 5 yıl deneyime sahip olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ MEMUR HEMŞİRE ALIMI - 4 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans bölümünden mezun olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Hastanelerin kardiyoloji bölümünde en az 10 yıl tecrübeye sahip olmak.

İlan tarihinden önce Genel Cerrahi Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak.

Hemşirelik alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL EBE ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik lisans bölümünden mezun olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL SPOR UZMANI (CANKURTARAN) ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerinden mezun olmak.

En az Bronz cankurtaranlık belgesine sahip olmak.

Cinsiyeti kadın olmak.

KAMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL PROGRAMCI ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans bölümlerinden mezun olmak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak.

devlet-personel-memur-alim-kadrolar.jpg

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL BÜRO PERSONELİ ALIMI - 29 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak. İlan tarihiden önce Bilgisayar Sertifikasına, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına, Genel Muhasebe Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. İlan tarihinden önce Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikasına, PLSQL Eğitim Sertifikasına, Java Eğitim Sertifikasına, İnet Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak. İlan tarihinden önce Temel Bilgi Teknolojileri Eğitim Sertifikasına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına, İç Tetkik Eğitimi Sertifikasına, Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Belgesine, Bilgisayar Programcılığı Kurs Belgesine sahip olmak.

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Ekonometri bölümü lisans mezunu olmak, 2- İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına, Büro Yönetimi Eğitimi Sertifikası, Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans bölümünden mezun olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Bankacılık ve Sigortacılık ön lisans bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Genel Muhasebe Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans bölümünden mezun olmak,

Yükseköğretim Kurumlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans bölümünden mezun olmak

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Acil Kurtarma Teknikleri Sertifikasına, Afet Risklerini Azaltma Sertifikasına, Yangın Eğitimi Sertifikasına ve Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi katılım belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyal Hizmet, Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme lisans bölümünden mezun olmak. İlan tarihinden önce İş Sağlığı ve Güvenliği B Sınıfı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.
İlan tarihinden önce Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Yönetimi bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Sağlıkta Kariyer Basamakları Sertifikasına, Hastalarda Doğru ve Etkili İletişim Teknikleri Sertifikasına, Hasta Psikolojisi ve Yönetimi Sertifikasına, Zor Hastalarla İletişim Sertifikasına sahip olmak.

devlet-personel-memur-alim-kadrolari.jpg

KAMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI - 8 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım ön lisans Bölümünden mezun olmak.
5 yıl Anjiyo Ünitesinde çalışmış olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans Bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Makroskopi Teknikleri Sertifikalarına, Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Sertifikasına, Moleküler Patoloji Etkinliği Sertifikalarına sahip olmak.

Patoloji Laboratuvarında kullanılan Mikrotom, Boyama, Kapama, Doku Gömme, Doku Takip, İmmünohistokimya Boyama Cihazlarının kullanım belgesine sahip olmak.

Cerrahiden Patolojiye- Amputasyon ve Amputasyon Makroskopisi Eğitimini almış olmak.
Patoloji alanında staj yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak.
İlan tarihinden önce Diş Hekimi Asistanlığı Eğitimi Sertifikasına, Diş Hekimliği Sekreterliği Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojisi bölümü ön lisans mezunu olmak,
Yükseköğretim Kurumlarının Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programından mezun olmak.

KAMU SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALIMI - 6 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak.

İlan tarihinden önce Hasta ve Yaşlı Bakım Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi ön lisans bölümünden mezunu olmak.

İlan tarihinden önce Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına, A1 seviyesinde İngilizce Kurs Bitirme Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü ön lisans mezunu olmak.

İlan tarihinden önce Müşteri İlişkileri Eğitimi Sertifikasına, Diksiyon -Topluluk Karşısında Konuşma Sertifikasına, Müşteri Şikayetleri Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ön lisans mezunu olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak.

İlan tarihiden önce İlkyardım güncelleme+OED Sertifikasına, Anotomi ve Fizyoloji Eğitimi Sertifikasına, Sterizasyon ve Dezenfeksiyon Sertifikasına sahip olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL RÖNTGEN TEKNİSYENİ ALMI - 15 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri / Radyoloji ön lisans bölümünden mezun olmak.

İlan tarihinden önce Uygulamalı Bilgisayar Tomografi Kursu Sertifikasına, Panoramik ve Sofolomitrik Röntgen Eğitimi Sertifikasına, İleri Mr. Uygulamaları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Girişimsel Radyoloji Temel Eğitimi Sertifikasına, İleri MR Uygulamaları Kursu Sertifikasına, İnfüzyon Pompası, Defibrilatör ve Otomatik Enjektör Kullanım Sertifikasına, Kontitatif Bilgisayarlı Tomografi (QCT) Kursu Sertifikasına sahip olmak

MR Görüntülemede Güvenlik Alanında Sertifikasına, Panoramik Röntgen, Diş Tomografisi Ağıziçi Tarayıcı ve Fosfor Plak Cihazları Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmak.

İlan tarihiden önce Diş Üniteleri ve Röntgen Cihazları Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
İlan tarihinden önce Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi Kursu Sertifikasına, İş Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Kursu Katılım Sertifikasına, Uygulamalı MRG Kursu Sertifikasına, Panoramik ve Seforometrik Röntgen Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKNİKER ALIMI - 6 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Yüksek gerilim altında çalışma (EKAT) izin belgesine sahip olmak 3- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Yükseköğretim Kurumlarının Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KAMU SÖZLEŞMELİ PERSONELTEKNİSYEN ALIMI - 4 KİŞİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) mobilya ve iç mekân tasarımı bölümünden mezun olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) elektrik elektronik teknolojisi bölümünden mezun olmak.
İlan tarihinden önce Panoramik röntgen diş tomografisi ağız içi tarayıcı ve fosfor plak cihazları ile ilgili eğitime katılmış olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) metal teknolojisi bölümünden mezun olmak

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI - 41 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. Maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartının bulunması gerekmektedir.)

10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dahil vardiyalı çalışmaya, iç/dış mekanlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı gibi engelleri bulunmamak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ŞOFÖR ALIMI - 2 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezunu olmak.

C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

C ve D sınıfı sürücü belgelerinde en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak.

Greyder Operatörlüğü belgesine sahip olmak ve belgeyi ehliyete kayıt ettirmiş olmak.

SRC-1 ve SRC-3 belgelerine sahip olmak.

Psikoteknik belgesine sahip olmak.
Greyder operatörlüğü ve diğer görevleri devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını sağlık raporuyla belgelendirmek

Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.

D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, D sınıfı sürücü belgelerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelendirmek .

SRC-2 belgelerine sahip olmak. Psikoteknik belgesine sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak.

devlet-personel-memur-alim-kadrolar-temizlik.jpg

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI - 9 KİŞİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Destek Personeli (temizlik personeli, bahçıvan) 13

Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL BULAŞIKÇI ALIMI - 3 KİŞİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) okullarından mezun olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL MATBAACI ALIMI - 2 KİŞİ

Yükseköğretim Kurumlarının Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri, Basın ve Yayıncılık ön lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans bölümü mezunu olup Matbaacılık sertifikasına sahip olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL BASİT BAKIM ONARIM PERSONELİ ALIMI - 6 KİŞİ

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümünden mezun olmak.

Belgelendirme kaydıyla en az 1 (Bir) deneyim ve tecrübeye sahip olmak.

Yüksek gerilim altında çalışma (EKAT) izin belgesine sahip olmak 6- MEB onaylı usta öğretici belgesine sahip olmak.

Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri bölümü mezunu olmak.

MEB onaylı usta öğretici belgesine sahip olmak.

Temel Ağ Teknolojileri, CSS Temelleri, HTML5 ile WEB geliştirme, İşletim sistemlerine giriş ile bilgi teknolojileri konularında eğitim almış ve katılım sertifikasına sahip olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Boya ve Badana, alçı ve alçıpan, fayans sıva alçıpan işlerinde 1 (Bir) yıl tecrübeye sahip olmak.

Kimya Proses Operatör Yardımcısı Sertifikasına sahip olmak 3- Havuz Suyu Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmak.

Tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Vardiyalı çalışmaya ve seyahate /arazide çalışmaya uygun olmak.

DEVLET SÖZLEŞMELİ PERSONEL AŞÇI ALIMI -3 KİŞİ

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

MEB onaylı Aşçılık sertifikasına sahip olmak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 24 Mart 2023 günü 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. İlan. Üniversitelere personel alımı için takip edin.

devlet-personel-memur-alim-kamu-universitesi-70-pozisyon-bay-bayan-161-personel-basvuru-ekrani.jpg

Kamu Personeli Alım İlanları 2023

Güncel Memur Alımı İlanları

Kamu KPSS’li Memur Alım

Personel Alımı İlanları

4/B İlanları

Son Dakika Kamu Memur Alım İlanları

Son Dakika Devlet Personel Alımı

Hastanelere Daimi İşçi Alımı

En Güncel Memur Ve Personel Alım İlanları

Adana Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Adıyaman Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Afyonkarahisar Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Ağrı Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Amasya Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Ankara Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Antalya Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Artvin Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Aydın Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Balıkesir Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bilecik Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bingöl Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bitlis Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bolu Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Burdur Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu Kamu Kamu İlan

Bursa Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu Kamu İlan

Çanakkale Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Çankırı Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Çorum Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Denizli Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Diyarbakır Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Edirne Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Elazığ Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Erzincan Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Erzurum Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Eskişehir Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Gaziantep Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Giresun Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Gümüşhane Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Hakkari Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Hatay Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Isparta Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Mersin Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

İstanbul Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

İzmir Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kars Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kastamonu Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kayseri Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kırklareli Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kırşehir Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kocaeli (İzmit) Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Konya Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kütahya Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Malatya Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Manisa Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kahramanmaraş Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Mardin Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Muğla Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Muş Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Nevşehir Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Niğde Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Ordu Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Rize Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Sakarya (Adapazarı) Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Samsun Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Siirt Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Sinop Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Sivas Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Tekirdağ Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Tokat Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Trabzon Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Tunceli Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Şanlıurfa Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Uşak Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Van Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Yozgat Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Zonguldak Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Aksaray Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bayburt Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Karaman Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kırıkkale Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Batman Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Şırnak Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Bartın Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Ardahan Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Iğdır Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Yalova Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Karabük Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kilis Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Osmaniye Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Düzce Son Dakika Güncel 2023 Devlet Personel Alım Kamu İlan

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum