KAMU PERSONELİ ALIMI

Kamu Personeli Alımı 4 B ilan! Üniversite 22 Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi yayımladığı kamu personeli alımı 4 B ilan ile çeşitli pozisyonlarda bay/bayan sözleşmeli personel alımı yapıyor.

KAMU PERSONELİ ALIMI 4 B İLAN

ÜNİVERSİTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Gerektiğinde vardiyalı ve esnek çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

Görevin gerekliliği sebebiyle yapılacak saha çalışmalarına, arazide gerçekleştirilecek projelerde görev almaya ve seyahate engel sağlık sorunu bulunmamak

KAMU PERSONELİ ALIMI İŞ BAŞVURU BELGELERİ

A4 boyutunda evrak dosyası (Başvuruda istenilen belgeler adaylar tarafından bu evrak dosyasına konulup başvuru esnasında teslim edilecektir.)

Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

Nüfus cüzdanı /T.C. kimlik kartı fotokopisi

KPSS 2022 Sonuç Belgesi

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge

Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum ya da bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek – psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONELİ ALIMI 4 B İLAN KADROLAR

MÜHENDİS ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Sismik istasyon kurulumu ve bakımı konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. (1 kişi)

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak. Vmware sanallaştırma ve Veeam yedekleme yazılımlarını kullanabildiğini belgelemek. Fortigate Firewall kullanımı konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Network ve Sistem Yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. (1 kişi)

Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak. Windows Server, Linux işletim sistemleri kurulumu ve işletilmesi konusunda sertifika sahibi olmak. Web sayfası hazırlama ve yönetme konularında bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Wordpress ve Drupal programlarını kullanabildiğini belgelemek. *Python yazılım dilinde bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Tsunami Çalışmaları konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek (TAT ve Tsucomp programlarını kullanabilmek) Sismoloji konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek (Sismik moment tensör ve sismik gürültü analizi programları kullanabilmek). Tercihen Sismoloji, Sismik Veri analizi, Tehlike Değerlendirmesi ve Risk Azaltma sertifikasına sahip olmak. Python yazılımında sismoloji kütüphanelerine hakim olduğunu belgelemek. (1 kişi) (kamupersonel.com)

Yükseköğretim Kurumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Tsunami Çalışmaları konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek (TAT ve Tsucomp programlarını kullanabilmek). Tercihen SeismoSignal, SeismoMatch, Arcgis, Autocad, Seismager programlarını kullanımı konusunda belge sahibi olmak. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Yapay sinir ağları konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek
*Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), zSac Win, Prism2, Surfer, Res2dmod, Res2dinv, ResIPy programlarını kullanabildiğini belgelemek. Hasar Yapıcı Depremler İçin Acil Uyarı ve Müdahale Sistemi Geliştirilmesi konusunda bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. GNSS Ölçme planlama ve veri toplama, Web tabanlı CBS, Gravite Uygulamaları sertifikalarına sahip olmak *IHA-0 ve İHA-1 Pilot Sertifikalarına sahip olmak. Tercihen iyi derecede İngilizce bilmek (1 kişi).

Yükseköğretim Kurumlarının Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. IHA Fotogrametrisi, Lazer tarama, veri toplama ve değerlendirme konularında bilgi/tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Tercihen iyi seviyede İngilizce bilmek. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. Jeodezik Astronomi ve/veya Astronomi konusunda mezun olduğu okul itibarıyla tabi tutulduğu ders müfredatında ilgili konu hakkında ders aldığını ve başarılı olduğunu not dökümü (transkript) ile belgelemek veya ilgili konuda çalışma (bitirme ödevi/tezi) yapmış olup başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak veya ilgili konuda sertifikaya sahip olmak. Tercihen iyi seviyede İngilizce bilmek. (3 kişi)

BÜRO PERSONELİ ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünden ön lisans mezun olmak.(2 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Müzecilik veya Sanat Tarihi bölümlerinin birinden lisans mezun olmak. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünden ön lisans mezunu olmak. (1 kişi)

TEKİKER ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının elektrik veya elektronik Teknolojisi bölümlerinin ön lisans herhangi birinden mezun 2 personel alımı yapılıyor.

TEKNİSYEN ALIMI

Ortaöğretim kurumlarının elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun 2 personel alınıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adaylar başvurularını Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen 7 Kasım 2023 günü mesai bitimine kadar yapacaklar.

Sözlü giriş sınavı 27 Kasım – 08 Aralık 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır. Resmi Gazete.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status