Devlet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı! 20 Kamu Personeli

Kamu Personel Alımı - Kasım 21, 2023 11:01 am A A

Devlet üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı ile bay / bayan 20 kamu personeli alımı yapılıyor. Büro personeli, hizmetli, tekniker ve teknisyen alımı yapılıyor.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONELİ ALIMI GENEL ŞARTLAR

Türk Vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi geçirmiş olmak.

İlan başvuru bitiş tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLAR

BÜRO PERSONELİ ALIMI – 15 KİŞİ

Üniversitelerin Lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden birinden mezun olup YDS veya denkliği ÖSYM’ce kabul edilen sınavlardan (İngilizce dili için) en az 70 puan almış olmak.

Üniversitelerin Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden mezun olup, YDS veya denkliği ÖSYM’ce kabul edilen sınavlardan (İngilizce dili için) en az 70 puan almış olmak.

Üniversitelerin Lisans-İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü mezunu olmak.
Lisans-İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

Üniversitelerin Lisans- İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olmak.

Üniversitelerin Ön lisans-Büro Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetim, Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümlerinin birinden mezunu olmak. (kamupersonel.com)

2022 yılına ait KPSS B grubu en az 70 puan almış olmak.

TEKNİKER ALIMI – 2 KİŞİ

Üniversitelerin Ön lisans Web Tasarımı ve Kodlama Bölümü mezunu olmak.

Üniversitelerin Ön lisans Makine Bölümü mezunu olmak.

2022 yılına ait KPSS B grubu en az 70 puan almış olmak.

TEKNİSYEN ALIMI – 2 KİŞİ

Ortaöğretim (Meslek Lisesi) İnşaat Bölümü mezunu olmak.

Ortaöğretim (Meslek Lisesi) Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü, Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı alanı mezunu olmak.

2022 yılına ait KPSS B grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

HİZMETLİ ALIMI – 1 KİŞİ

Ortaöğretim mezunu olmak.

Temizlik ve her türlü bakım, peyzaj vb. işlerinde çalıştırılacaktır.

2022 yılına ait KPSS B grubu P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular 21 Kasım 2023 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri Afyonkarahisar adresine yapılacak. Resmi Gazete.

Son Dakika Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Kamu Personel Alımı - 11:01 am A A
BENZER HABERLER