KAMU PERSONELİ ALIMI

JGK 11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

JGK11 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Jgk 11 Sözleşmeli̇ Personel Alimi

 

JGK JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

11 SÖZLŞMELİ İŞÇİ TEMİN EDİLECEKTİR

BAŞVURULAR ( 8 Aralık – 24 Aralık) 2023

JGK11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN KOŞULLAR NELERDİR?

JGK Jandarma Genel Komutanlığına Tablo’da yazılı takımlara, “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
(4-B maddesi), Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında Birinci Kez Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında
Yönetmelik” kararları doğrultusunda açıktan temin yoluyla J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve
kurumlarında istihdam edilmek üzere [9 takviye işçisi (hizmetli), 2 tekniker (Elektronik sistemler
elemanı)] Toplamda 11 kontratlı işçi temin edilecektir.

Jgk11 Sözleşmeli̇ Personel Alimi İçi̇n Koşullar Nelerdi̇r?

1. JGK MÜRACAAT YERİ, VAKTİ VE FORMU:

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. JGK ilan müracaatlar 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 23:59’da sona
erecektir.

c. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.
Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip
edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ç. Müracaatlar yalnızca, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve
Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

d. PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya
internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e. Başvurusu kabul edilip seçme imtihanlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve imtihanlarla ilgili
uygulama asılları, imtihan merkezi, imtihan tarihi ve öteki tüm duyurular PTS’de ilan edilecektir.

1. JGK GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

a. Türk vatandaşı olmak,

b. JGK iş ilanına müracaatların son günü itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel ve özel şartlar
ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller da belirtilen kaidelere sahip olmak.

ç. 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS), Tekniker (Elektronik sistemler elemanı)
kadrosu için (P93), takviye işçisi takımı için (P94) puan çeşidinden 60 puan ve üzeri almış olmak,

d. Tablo’daki takım unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

e. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

f. Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen
bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş (tecilli) yahut yedek
sınıfa geçirilmiş olmak yahut yapmış sayılacak halde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi imtihanı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine nazaran “Sivil İşçi Olur” kararlı sıhhat raporu almış olmak,

h. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi
sınavı ve/veya mülakat imtihanında başarılı olan ve J.Gn.K.lığı takımlarına atanmaya hak kazanan adaylara
yapılacaktır.),

ı. Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar da kontratlı işçinin “Hizmet
sözleşmesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca kontratının feshedilmesi veya
sözleşme periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam
edilemez” kararı amirdir. Adaylar müracaatlarında bu karar asılları doğrultusunda hareket edecektir.

i. Türk Silahlı Kuvvetleri, JGK, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sıhhat nedenleri hariç rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak,

j. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

k. Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye üye olmamak.

3. JGK MÜRACAAT VE İMTİHANLA İLGİLİ BİLGİLER:

a. JGK iş başvuruları 08-24 Aralık tarihleri ortasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla
yapılacaktır.

b. Adaylar yalnızca bir unvanda müracaat yapabilecektir.

c. Uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat imtihanına çağrılan adaylara, imtihan öncesinde “Tercih
Öncelikleri Çizelgesi” dağıtılacak ve vilayet tercihleri alınacaktır.

ç. PTS’ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından müracaat yapılabilmesi için “Profil Bilgileri”
bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir),

(2) Adres, irtibat bilgilerinin girilmesi;

(a) İkamet adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek yahut elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi gayesiyle adres bilgilerinin
doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

(b) Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası
girilmesi mecburî olup girilecek cep telefon numarasının temin süreçleri tamamlana kadar etkin olması
gerekmektedir.),

(c) Çalışma bilgisi kısmına;

– Aday bu vakte kadar rastgele bir iş yerinde çalışmamış ise “Hiç Çalışmadım”,

– Daha evvel çalışmış şu an çalışmıyor ise “Şu an Çalışmıyorum” kutucuğunu
işaretleyerek en son çalıştığı iş yeri unvanını ve açık adresini,

– Çalışıyor ise “Halen Çalışıyorum” kutucuğunu işaretleyerek iş yeri unvanını ve açık
adresini yazacaktır. (Örn: …. firması, …. mah., … cad., … sk., .. no., ilçe/il)

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” yahut “Belgeye
Dayalı” formunda girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik dokümanı olan adaylar ise denklik belgesini
(taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) sisteme yükleyecektir.],

(4) KPSS imtihan bilgilerim kısmında “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2022” yılına ilişkin puanı
seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenmesi,

(5) Erkek adaylar için askerlik durumunun girilmesi,

(6) Şehit yahut görev malullerinin eş ve çocuklarının “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmında yer
alan ‘‘Şehit Gazi Yakınlık Belgesi’’ (Taranmış olarak yahut fotoğraf olarak) yüklenecektir (Kurum yahut Valilik
onaylı şehitlik yahut görev malullüğü dokümanı yahut Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge).

d. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve evrak girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’
kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı
Sözleşmeli İşçi Temini” imtihanına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak müracaat süreci
başlatılacaktır.

e. ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basıldıktan sonra müracaat koşulları bilgilendirme ekranı çıkacak ve
adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan
‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılacaktır. ‘‘Okudum
ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav
şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

f. ‘‘Devam Et’’ butonuna basıldıktan sonra tercih seçimi ekranı gelecektir. Adaylar tarafından
‘‘2023 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Açıktan Kontratlı İşçi Temini” müracaatında tercih
yapılabilecektir. Daha sonra ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır.
İnternet üzerinden müracaatta bulunmak, adaylara imtihana katılma hakkı vermez.

g. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir.
Aday tarafından formdaki bilgiler denetim edilerek “PDF” olarak indirilecek ve çıktısı alınarak
imzalanacaktır. İmtihan daveti yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak sınava
getirilecektir.

ğ. JGK iş ilanı müracaatın tamamlanması ile tüm profil bilgileri müracaat bilgileri olarak sistem tarafından
saklanacak ve adayların müracaatları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Müracaat sonrasında yapılacak
değişiklikler bu müracaat bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya
güncellenmesi durumunda; ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmından mevcut müracaatın silinerek
başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Müracaatın güncellenmemesi durumunda profil bilgileri
değiştirilmesi yahut güncellenmesi yapılmasına karşın müracaat bilgileri değişmeyecek ve adayın
başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

h. Müracaat bilgileri (ğ) bendinde belirtilen biçimde yalnızca müracaat müddeti içerisinde
değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son müracaatındaki bilgiler üzerinden
değerlendirmesi yapılacaktır.

ı. Sistem tarafından müracaat süreçleri sırasında adayların profil bilgileri ile müracaat şartları
karşılaştırılmakta ve yalnızca kaideleri uyan adaylar müracaat süreçlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple
adayların müracaatlarını yanlışsız ve problemsiz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve süreçler sırasında
ekrana gelen ikaz ve kusur bildirilerini çok dikkatli okumaları ile talimatlara uymaları değer arz
etmektedir.

i. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan, okunur/okunaklı durumda olmasından ve
sonrasında doğabilecek tüzel sorumluluklardan aday sorumludur.

4. JGK MÜRACAATLARIN AÇIKLANMASI VE İMTİHANA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. JGK iş ilanı müracaatların alınmasını müteakip Tablo’daki kontenjan ölçüsünün (10) katı aday sınava
çağrılacaktır. Adaylar KPSS notu sıralamasına nazaran yüksek olandan başlayarak, kontenjan ölçüsünün 10
katı belirlenecek ve “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat İmtihanına Çağrılma” duyurusu
PTS’den yapılacaktır. Duyuru bildirim niteliğinde olup, ayrıyeten posta yahut telefon yoluyla tebligat
yapılmayacaktır.

b. Müracaat sonuçları, imtihanlara girecek adayların listesi, imtihan merkezi ve imtihan tarihi PTS’de
‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

5. JGK İŞ İLANI DİĞER KONULAR:

a. Adaylar, müracaat kurallarında belirtilen şartların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. PTS’de müracaat yapmadan evvel üstte belirtilen konuları titizlikle okumanız,
başvurunuzun daha kolay yapılması ve ilerde mağdur olmamanız için yararlı olacaktır.

c. Müracaat sırasında, internete girilen her türlü bilgi mülakat öncesinde denetim edilecektir.
Yanlış/eksik bilgi verenlerin müracaatları sonlandırılacak, düzeltme talepleri sürece alınmayacaktır. İlan
edilen kuralları taşımadığı hangi etapta tespit edilirse edilsin, adayların başvuru/alım/atama
işlemi iptal edilecektir.

ç. Muvaffakiyet sıralaması onayı müteakip sonuçlar adaylara, PTS üzerinden duyurulacaktır. Adaylara
posta yoluyla duyuru yahut imtihan sonuç evrakı gönderilmeyecektir. PTS’de yapılan imtihan sonuç duyurusu
tebliğ niteliğindedir. Müracaat sonuçları yahut imtihan sonuçlarının açıklanması gecikse bile adayların hak
kaybına uğramaması için PTS’de yer alan duyuruları takip etmesi ehemmiyet arz etmektedir.

d. Bu ilan metninde yer alan konular, kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler gizli olmak üzere,
Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

e. İlgili yasal mevzuat ile bu ilan metninde belirtilen konulara ters davranma sonucu doğacak
sorumluluk adayın kendisine aittir.

f. Süreçleri sonuçlanan adayların adresine, misyona başlama tebligatı yapılacaktır.

6. JGK İRTİBAT VE ULAŞIM BİLGİLERİ :

a. Bağlantı Bilgileri:
Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi
JSGA Başkanlığı İşçi Temin Merkez Komutanlığı
Beytepe/Çankaya/ANKARA
TEL: (0312) 464 48 36 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

b. Resmi İnternet Adresleri:

(1) JGK Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

(2) Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

c. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek sınırında çalışan minibüsler ile gelinebilir.
Minibüslerin birinci kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı,
Etlik kavşağı, İskitler, Ankara Vilayet Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya yolu, Or-An kavşağı, İncek
bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden
geçmektedir.

ç. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeleri (AŞTİ) : Vilayet dışından imtihanlara katılmak
üzere Ankara’ya gelen adaylar AŞTİ’de indikten sonra, Konya yolu üzerindeki minibüs duraklarından
geçen Ulus-İncek çizgisinde çalışan minibüsler ile gelebilir. Minibüsler buradan hareketle, Konya yolu
üzerinden, Or-An kavşağı, Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma
ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı yerleşkesi önünden geçmektedir.

d. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı
otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status