KAMU PERSONELİ ALIMI

Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli Alım 4 B Kamu İlan! Üniversite 24 Sözleşmeli Personel Alımı

Güvenlik görevlisi, temizlik personeli alım 4 B kamu ilan yayımlandı. Devlet Üniversitesi kadın / erkek en az lise mezunu 24 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK PERSONELİ ALIM 4 B KAMU İLAN

ÜNİVERSİTE 4 B PERSONEL ALIM GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.

Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Erkek adaylar için 170 cm’den kısa boylu olmamak.

Kadın adaylar için 160 cm’den kısa boylu olmamak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak, (Örneğin;170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmektedir.) (Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek.)

31 yaşından gün almamış olmak.

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

Özel Güvenlik ile ilgili herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. KPSS-2022 KPSSP93 en az 60 puanı olmak (3 erkek personel, 2 kadın personel).

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. KPSS-2022 KPSSP94 en az 60 puanı olmak. (6 erkek personel).

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporunu belgelemek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) (kamupersonel.com)

40 yaşından gün almamış olmak.

Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak. KPSS-2022 KPSSP94 en az 60 puanı olmak (7 erkek personel, 5 kadın personel).

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular 15 Kasım 2023 mesai bitimine kadar “İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İzmir” adresine şahsen yapılacak. Resmi Gazete

Son Dakika Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Sakarya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Mardin Artuklu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Karabük Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status