KAMU PERSONELİ ALIMI

Güvenlik Görevlisi, Büro, Temizlik Personeli Alımı! 10 Kamu Personeli

Güvenlik görevlisi, büro, temizlik personeli alımı için devlet üniversitesi 4/B sözleşmeli 10 kamu personeli alımı yapıyor. Avukat alımı da yapılıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, BÜRO, TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONEL ALIMI KADROLARI

AVUKAT ALIMI

Hukuk fakültesi mezunu olmak. Avukatlık

Ruhsatnamesine sahip olmak.

Alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak. (1 kişi)

BÜRO PERSONELİ ALIMI

Herhangi bir lisans mezunu olmak. iş yaşamında etik kurallar geliştirme ve uyum eğitimi (MEB onaylı), temel sekreterlik hizmetleri (MEB onaylı), iş ve sosyal hayatta iletişim (MEB Onaylı), değişim ve sürekli iyileştirme sertifikalarına sahip olmak. (1 kişi)

Herhangi bir lisans mezunu olmak. genel muhasebe, personel bordro ve özlük işleri eğitimi, bilgisayarlı muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi geliştirme ve uyum eğitimi sertifikalarına sahip olmak. (1 kişi)

Herhangi bir lisans mezunu olmak. problem çözme teknikleri geliştirme ve uyum eğitimi, veri hazırlama analiz ve raporlama eğitimi, performans değerlendirme geliştirme ve uyum eğitimi, kurumsal iletişim geliştirme ve uyum eğitimi sertifikalarına sahip olmak (1 kişi).

Herhangi bir lisans mezunu olmak. En az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak. İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en az 2 (iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak. (1 kişi).

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Destek personeli pozisyonuna başvuranların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Ortaöğretim Mezunu Olup Hijyen sertifikasına sahip olmak. (1 kişi, kadın).

Ortaöğretim Mezunu Olup Hijyen Eğitimi (MEB Onaylı), Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık sertifikalarına sahip olmak. (1 kişi, erkek).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Ortaöğretim mezunu olup özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak (3 kişi, erkek).
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak. b. Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak. (kamupersonel.alımı)

Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.
Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bitmemiş silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Adaylar 10 Kasım 2023 gününe (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nur Mah. Diyarbakır Yolu Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu Mardin adresine şahsen başvuru yapacaklar. Resmi Gazete

Son Dakika Şırnak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Tarsus Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status