KAMU PERSONELİ ALIMI

Ege Üniversitesi 128 Personel Alımı

Ege Üniversitesi 128 İşçi Alımı, EGE ÜNİVERSİTESİ 128 (YÜZ YİRMİ SEKİZ) SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALACAK.

EGE ÜNİVERSİTESİ 128 (YÜZ YİRMİ SEKİZ) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 4 ARALIK 2023 – 18 ARALIK 2023

EGE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PESONEL ALIM 4/B İLANI

Ege Üni̇versi̇tesi̇ Sözleşmeli̇ Pesonel Alim 4/B İlani

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 2. unsuru uyarınca aşağıda ayrıntıları yer alan unvan ve niteliklerde Kontratlı İşçi alımı yapılacaktır.

• Ege Üniversitesi iş başvuruları, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen on beş (15) gün içinde (mesai bitimine kadar 17.00) (04.12.2023 – 18.12.2023 tarihleri arası) Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden online müracaat biçiminde yapılacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Ege Üniversitesi iş başvuru formunun yanılgılı olması, müracaat tarihinin gecikmesi ya da eksik evrak ibraz edilmesi halinde müracaat sürece alınmayacaktır. Ayrıyeten müracaat evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri doküman ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)

• Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat evraklarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe karşıt doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Ayrıyeten atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

• Adaylar öncelikle “https://www.ege.edu.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında yer alacak online müracaat sayfasına giriş yaparak, iş müracaat formunda yer alan bilgiler ile talep edilen öbür evrakları (KPSS sonuç evrakı, mezuniyet dokümanı, isimli sicil evrakı, askerlik evrakı ve kimliğine dair bilgiler vb.) ilgili alanlara yükleyip “Kaydet” düğmesine basarak online müracaatlarını tamamlamış olacaklardır.

• Adaylar yalnızca tek bir unvan için “İlan No” belirterek müracaat yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası yer alan unvana müracaat yapıldığı takdirde her iki müracaat geçersiz sayılacaktır.

• Ege Üniversitesi başvuru sürecinin müddeti içinde kusursuz, eksiksiz ve ilanda belirtilen konulara uygun olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat basamağında sisteme yüklenmesinden, müracaatta bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir hak talebinde bulunamayacaktır.

• 30 ve 35 yaş ve altı kaidesi aranan durumlar için adayların müracaat tarihinin son günü itibariyle yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

• Çeşitli OHAL KHK’ları ile kamu vazifesinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komitesince kamu vazifesine iade talebi reddedilenler başvuramaz, müracaatları sürece alınmaz.

A) Ege Üniversitesi Genel Kurallar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen koşulları taşımak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

4) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu bulunmamak.

5) Tercih edilecek konumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, müracaatın son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

6) Takviye İşçisi konumları için aranan genel koşullara ek olarak; 7/24 saat temeline nazaran Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına pürüz olabilecek rastgele bir hastalığı bulunmamak ve bunu raporlamak.

7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

8) Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim yahut dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı temel alınacaktır.

B) Ege Üniversitesi İş Başvurusunda İstenilen Evraklar:

1) Müracaat Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)

2) Diploma Fotokopisi yahut Mezuniyet Dokümanı (E-Devletten alınacaktır.)

3) Fotoğraf (1 Adet)

4) KPSS Sonuç Belgesi

5) Kimlik Fotokopisi

6) İsimli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacaktır.)

7) İkametgâh Dokümanı (E-Devletten alınacaktır.)

8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren evrak (E-Devletten alınacaktır.)

C) Ege Üniversitesi 4/B İlan Bilgilendirme

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu kapsamında kontratlı işçi statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle rastgele bir nedenle kurumca kontratları feshedilenler yahut mukavele periyodu içerisinde kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

2) Adaylardan ilanın yayın tarihi itibariyle on beş (15) gün müddetle Üniversitemizin resmi web sayfası olan http://www.ege.edu.tr web adresinden müracaat alınacaktır. Şahsen yahut posta ile yapılan müracaatlar sürece alınmayacaktır. Müracaat formunun yanılgılı olması, müracaat tarihinin gecikmesi ya da eksik doküman ibraz edilmesi halinde müracaat sürece alınmayacaktır. Ayrıyeten müracaat evrakları adaylara iade edilmeyecektir. (Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri evrak ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.)

3) Müracaat kaidelerini taşıyan aday adayları ortasından 2022 yılında yapılan Kamu İşçisi Seçme İmtihanına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS B kümesi (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim yahut dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Her bir müracaat kümesi için farklı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya nazaran alım yapılacaktır. Her bir müracaat kümesindeki işçi durumunun beş (5) katı yedek aday belirlenecektir.

4) Müracaat sonuçları, asil liste ve yedek liste [asil listenin beş (5) katı] olmak üzere son müracaat tarihinden itibaren on beş (15) iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri doküman ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe muhalif beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel kararlara nazaran yasal süreç tesis edilecektir.

6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak misyona başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri ünitelerde birebir sınıftaki öbür çalışanın tabi olduğu çalışma saat ve yordamına tabi olacaklardır.

7) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, müracaat vakti ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten yazılı bir tebligat yapılmayacak olup, belirtilen müddette doküman tesliminde bulunmayan adaylar atanma hakkını kaybedeceğinden feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.

8) Atanmaya hak kazanan işçiden misyonunun niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sıhhat durumlarına ait olarak yazılı beyan ve sıhhat raporu talep edilecektir.

9) Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan tahsil durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

10) İş bu kontratlı işçi alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanunu kapsamında şahsî datalarının kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

11) Adayların sıralamasının belirlenmesi için temel alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi evvel olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya nazaran sıralama belirlenecektir.

12) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. unsuru uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

13) Atanmaya hak kazanan adaylar beş (5) iş günü içerisinde vazifeye başlamaları gerekmektedir. Kanunen kabul edilen mazaret durumları haricinde haklarından feragat etmiş sayılacak ayrıyeten bir feragat dilekçesi istenmeksizin yedek adaylara geçilecektir.

14) Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, hizmet mukavelesinde yer alan ve ünitelerince kendilerine bildirilen vazife yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen adayların hizmet mukavelesi yenilenmeyecek/feshedilecektir.

15) Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 13 üncü unsuru kararları uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve müddetleri kontratlı işçi için de uygulanır.

16) Sözleşmeli Pesonel Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek-3 üncü hususu kararları uyarınca kontratlı işçinin öteki kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

17) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ege Üniversitesi İletişim Bilgileri:

Adres: Ege Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Üniversite Hastanesi) Başhekimlik Binası 2. Kat Kontratlı İşçi Ünitesi – Bornova / İZMİR

Detaylı Bilgi İçin : (0232) 390 1959-1976-1977

Ege Üniversitesi Başvuru Tarihleri : 04.12.2023 – 18.12.2023 ( Mesai bitimi 17.00 )

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status