MEMUR ALIMI

CTE 60 Sözleşmeli Memur Alımı

CTE 60 Sözleşmeli Memur Alımı Yapılacaktır.

Cte 60 Sözleşmeli Memur Alımı

60 SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALINACAKTIR.

MÜRACAATLAR ( 15 Ocak – 29 Ocak) 2024

CTE 60 Sözleşmeli Memur Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında kontratlı durumlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci unsurunun 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği kararları doğrultusunda kelamlı imtihan ile 47 toplumsal çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (İnşaat), 1 mühendis (Gıda), 2 mühendis (Makine), 3 mühendis (Ziraat), 2 diyetisyen ve 2 fizyoterapist olmak üzere toplam 60 işçi alımı yapılacaktır. Alım yapılacak vilayet ve kontenjanlar Ek-1 listede belirtilmiştir.

1. SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM MÜRACAAT ŞARTLARI

A) Sözleşmeli Memur Alım Genel Koşullar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil Yönetmeliği yeterince adayların aşağıda belirtilen kuralları taşımaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

Görevini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi mahzurlar bulunmadığını; Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sıhhat konseyi raporu ile belgelemek, (Sağlık konseyi raporu kelamlı imtihan sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

B) Sözleşmeli Memur Alım Özel Şartlar

Sosyal Çalışmacı konumuna başvuracak adaylar için:

Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip

Mühendis (İnşaat) konumuna başvuracak adaylar için:

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan cinsinde puana sahip

Mühendis (Makine) konumuna başvuracak adaylar için:

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan çeşidinde puana sahip

Mühendis (Gıda) konumuna başvuracak adaylar için:

Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip

Mühendis (Ziraat) konumuna başvuracak adaylar için:

Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip

Fizyoterapist konumuna başvuracak adaylar için:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan çeşidinde puana sahip

Veteriner Doktor durumuna başvuracak adaylar için:

Veterinerlik lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan tipinde puana sahip olmak,

Diyetisyen konumuna başvuracak adaylar için:

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

2022 yılı KPSS B kümesi KPSSP3 puan cinsinde puana sahip

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik dokümanını sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Yüksek Öğretim Şurası Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Mutabakat gereği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna nazaran kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik sürecine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerlidir.” kararına yer verilmiştir. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna nazaran kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüksek Öğretim Heyeti Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

2. MÜRACAAT FORMU VE MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A) Müracaat Formu ve Mühleti:

Başvurular, 01.2024 saat 09.00’da başlayıp, 29.01.2024 saat 17.30’da sona erecektir. Adaylar müracaatlarını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Meslek Kapısı Kamu İşe Alım yahut Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde müracaat tarih aralığında etkin hale gelecek olan iş müracaat ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca bir unvan için başvuru

Adayların tahsil durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2022 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Müracaat evresinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan tahsil bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların müracaat sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri İlanda belirtilen

KPSSP3 puan çeşidi dışında farklı bir puan cinsinden müracaat yapan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Ön inceleme etabında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi yahut sıhhat konseyi raporunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik dokümanlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen evrakların asılları istenilebilecektir.

Adayların müracaat sürecini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk müracaat yapan adaya aittir. Adaylar müracaatlarını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet yahut Meslek Kapısı üzerinden müracaatlarını başvuru müddeti içerisinde iptal

Gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B) Müracaat esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek dokümanlar:

Fotoğraflı özgeçmiş,

Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ait sıhhat konseyi raporu,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik evraklarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

C) Müracaatların Kıymetlendirilmesi:

Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü temel alınarak sıralanması sonucunda, ilan edilen takım sayısının 3 katı kadar aday kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile birebir KPSS puanına sahip olan adaylar da kelamlı imtihana katılmaya hak kazanacaktır.

3.SÖZLÜ SINAV

A. Sözlü İmtihan Yeri ve Tarihi:

Sözlü imtihana katılmaya hak kazananlar ile kelamlı imtihan yeri ve tarihi (https://https://cte.adalet.gov.tr/ ) internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar kelamlı imtihana ait bilgilerini Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

B. Kelamlı İmtihan ve Kelamlı İmtihan Bahisleri:

Sözlü imtihan:

ilgilinin atanacağı durumun gerektirdiği mesleksel bilgi 40,

Atatürk prensipleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir mevzuyu kavrama ve tabir yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu yönetimine ait bahislerin bir yahut birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

SON MUVAFFAKİYET LİSTESİ VE İTİRAZ

Nihai muvaffakiyet listesi, adayların merkezi ve kelamlı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Son muvaffakiyet listesi Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir. Adaylar imtihan sonuçlarına ait bilgilerini Meslek Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıyeten ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar sonuncu muvaffakiyet listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen yahut posta yoluyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Mühleti içinde yapılmayan itirazlar sürece alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Nihai muvaffakiyet listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan yerleştirmeye temel istenilecek dokümanlar ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma ve atama süreçlerine ait konular Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

SORULARINIZ İÇİN

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşçi Planlama ve İstihdam Ofisi Telefon: 0312 507 0 503 – 876 – 877 – 898 – 842

EKLER:

Ek-1: Vilayet ve Unvan Bazlı Kontenjan Dağılımı

EK-2: Aday İşçi Bilgi Formu (Fotoğraflı Özgeçmiş)

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Sözleşmeli Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

BÜNYAMİN ÇİĞLİ

Profesyonel SEO Uzmanı İŞKUR Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status