KAMU PERSONELİ ALIMI

Büro, Güvenlik, Destek Personeli Alımı! Üniversite 51 Kamu Personeli

Devlet Üniversitesi büro, güvenlik, destek personeli alımı yapıyor. Üniversite 4/B ila ile bay / bayan 51 kamu personeli alımı yapıyor.

BÜRO, GÜVENLİK, DESTEK PERSONELİ ALIMI

4/B SÖZLEŞMELİ ALIM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (kamupersonel.com)

657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkekler için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

İhtiyaç hâlinde vardiyalı düzende çalışmak.

BÜRO PERSONELİ ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının; büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı veya muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

2022 yılı KPSS P93 en az 70 puan almış olmak.

Büro personeli pozisyonu için kadın / erkek 25 personel alımı yapılıyor.

DESTEK PERSONELİ ALIMI

Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir bölümünden mezun olmak.
Belgelendirmek suretiyle en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

2022 yılı KPSS P94 en az 60 puan almış olmak.

İşyerinin; bürolarında, açık ve kapalı alanlarında her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, taşıma, içecek hazırlama ve servis yapma, tarımsal faaliyetler ve peyzaj hizmetlerinde ve diğer işlerin yapılmasında görevlendirilmek üzere 7 kadın, 6 erkek personel alımı yapılıyor.

Diğer destek personeli pozisyonu için ise aşağıda şartlarda 8 erkek personel alımı yapılıyor.

Yükseköğretim kurumlarının; itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

2022 yılı KPSS P93 en az 60 puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

7/24 saat esasına göre çalışmasına engel durumu olmamak.

Görevin yapılmasında engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (Atamaya hak kazandığında istenecektir.).

170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 15 den az olmaması (Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.).

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adaylar 17 Kasım 2023 mesai saati bitimine kadar Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya posta ile başvuru yapacaklar. Resmi Gazete

Son Dakika Bitlis Eren Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Muş Alparslan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status