KAMU PERSONELİ ALIMI

Bakanlık 4 B Sözleşmeli Personel Alım Kamu İlanı! MGM 48 Güvenlik, Temizlik, Şoför Alıyor

Açıklanan Bakanlık 4 B sözleşmeli personel alım kamu ilanı Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere görevlisi, temizlik personeli, şoför pozisyonlarında 48 kamu personeli alımı yapıyor. MGM sözleşmeli personel alımı için herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için 1 şoför, 41 temizlik görevlisi, 6 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor.

BAKANLIK 4 B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KAMU İLANI

BAKANLIKLAR PERSONEL ALIM İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olmak.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Tüm pozisyonlar için adayların son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması ve 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olması gerekmektedir.

ŞOFÖR ALIMI

Herhangi bir lise ya da dengi okul mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarı ile 5 yıllık Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (kamupersonel.com).

Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.

KPSS ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) ALIMI

Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

KPSS ön lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

Cinsiyetinin erkek olması.

170 santimetreden kısa boylu olmamak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak.

Daha önce temizlik işlerinde çalıştığını belgelemek. (Sigortalı olarak çalıştığına dair sigorta hizmet dökümü veya çalışılan yerden alınan belgenin eklenecek.)

KPSS ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İŞ BAŞVURUSU

Başvurular 13 Kasım 2023 (dahil) gününe kadar e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden dijital olarak yapılacak. Resmi Gazete

Bakanlıklar Kamu Personel Alım En Güncel İlanlar Haberler

Bakanlıklar Memur Alım Son Dakika Memur Haberleri

Kamu Personeli Alım İlanları Son Dakika Kamu Personel Haberleri

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status