KAMU PERSONELİ ALIMI

Aksaray Üniversitesi 10 İşçi Alımı Yapacak

Aksaray Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya nazaran, Aksaray Üniversitesine ofis çalışanı, sıhhat teknikeri, takviye çalışanı konumları için kontratlı işçi alımı yapacak. Müracaatlar bugün(19 Şubat) itibarıyla alınacak.

Kamuya KPSS ve KPSS koşulsuz emekçi, memur ve kontratlı işçi alımlarını takip için tıkla fiyatsız indir.

Aksaray Üniversitesi İşçi Alımı Şartları

İlan edilen durumlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel kurallar ile üstteki tabloda “Aranılan Şartlar” kısmındaki özel koşullar aranacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda belirtilen;

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağınavgelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat heyeti raporu istenilecektir.) koşulları sağlamak,
 1. 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş ve geçerli bir puan almış olmak, (Lisans seviyesi için KPSSP3, ön lisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 puanı temel alınacaktır.)
 2. Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kaideleri ilanın birinci müracaat tarihi prestijiyle taşıyor olmak,
 3. Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 4. Kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak,
 5. Başvuracak adayların durumları itibariyle; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek
  taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak,
 6. Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
 7. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.
Aksaray Üniversitesi Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi 10 İşçi Alımı Yapacak 1

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Aksaray Üniversitesi işçi alımı müracaatları 19 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri ortasında müracaat formu ve istenilen evraklarla birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. (Belgegeçer, posta vb. ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.)

Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status