KAMU PERSONELİ ALIMI

AFAD Personel Alım İlan! 68 Lise Lisans Ön lisans Mezunu Sözleşmeli Personel

60 ve 70 KPSS ile AFAD personel alım ilan başvuru şartları ve kadro dağılımı yazımızın devamında.

Lise mezunu ve üzeri 68 personel alım AFAD başvuru kılavuzu yayınlandı

31 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan AFAD personel alım ilanına göre AFAD bünyesindeki açığın kapatılması amacıyla lise, ön lisans ve lisans adaylarından çeşitli alanlarda 68 sözleşmeli personel alımı yapılması planlanıyor.

AFAD PERSONEL ALIM İLAN BAŞVURU HANGİ POZİSYONLARDA AÇILIYOR?

 • 3 Makine Mühendisi,
 • 8 İnşaat Mühendisi,
 • 2 Elektronik Mühendisi,
 • 5 Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi,
 • 6 Harita Geometri Mühendisi,
 • 19 Sosyal Çalışmacı,
 • 2 Avukat,
 • 1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni,
 • 3 Diğer Sağlık Personeli,
 • 1 Elektrik Elektronik Teknisyeni,
 • 2 Veteriner Hekim,
 • 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • 9 Temizlik Görevlisi,
 • 2 Şoför.

AFAD PERSONEL ALIM İLAN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı’ndan AFAD personeli alımında 657 Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar tam olarak karşılanmalıdır.

Bu bağlamda adayın “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarını kaybetmemesi, görevini ifasına engel teşkil edebilecek sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik ve arşiv incelemelerinden olumlu sonuç alınması” şartı aranmıştır. Ve “herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak” da gereklidir.

AFAD adayları eğitim nitelikleri, KPSS puanı ve mesleğe göre özel şartlara göre aranmaktadır. Adayların 2022 veya 2023 KPSS sınavlarından birinden en az 60 puan alması aranan şartlardandır.

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLAR

AVUKAT ALIMI

 • Fakülteler Hukuk lisans programından mezun olmak.
 • Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ ALIMI

 • Elektrik mühendisliği lisans programından mezun olmak.

HARİTA, GEOMATİK MÜHENDİSİ ALIMI

 • Fakültelerin harita mühendisliği, Harita ve Kadastro mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği veya Geomatik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIMI

 • Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

JEOLOJİ, HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIMI

 • Fakültelerin Jeoloji mühendisliği ya da Hidrojeoloji mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

MAKİNE MÜHENDİSİ ALIMI

 • Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat mühendisliği veya Makine ve Malzeme mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI ALIMI

 • Fakülte veya 4 yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından mezun olmak.

VETERİNER HEKİM ALIMI

 • Fakültelerin Veterinerlik lisans programından mezun olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ ALIMI

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

 • Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarından mezun olmak.

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ ALIMI

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

ŞOFÖR ALIMI

 • Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
 • En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

 • Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İŞ BAŞVURUSU

Adaylar 18 Eylül 2023 saat 10:00 – 27 Eylül 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaklardır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status