KAMU PERSONELİ ALIMI

Adnan Menderes Üniversitesi 121 Personel Alımı

Adnan Menderes Üniversitesi 121 İşçi Alımı, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 121 PERSONEL ALIMI YAPACAK.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
121 PERSONEL ALIMI YAPACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 4 ARALIK 2023 – 18 ARALIK 2023

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PESONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ da yer alan ek 2’nci unsurun (b) fıkrasına nazaran, 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (B) Kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı işçi alınacaktır.

Adnan Menderes Üni̇versi̇tesi̇ Sözleşmeli̇ Pesonel (657 Sayili Kanunun 4/B Maddesi̇) Alim İlani

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunun (A) bendinde belirtilen kaideleri taşımak,

2. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet kontratına alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Konseyi kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler” kararına uygun olmak,

4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki durumlar için 6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,

5. Vardiyalı çalışmaya pürüz durumu bulunmamak,

6. Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

7. Müracaat yapabilmek için 2022 Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı (B) Kümesi imtihanlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı temel alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN KURALI ARANMAKTADIR.

A. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT YERİ, FORMU ve VAKTİ:

1. Müracaat yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Müracaat Formunu indirerek eksiksiz bir formda doldurması, istenilen evraklarla birlikte müracaat tarihi içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Taban Kat Müracaat Ofisine şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir.

2. Mazereti sebebiyle şahsen müracaata gelemeyecek adaylar ismine, noterden müracaata temel vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen müracaat yapmalarına imkan sağlanacaktır.

3. Posta yolu ile gönderilen müracaatlar geçersiz sayılacağı için sürece alınmayacak ve sürece alınmayan müracaatlar ile ilgili adaylara ayrıyeten bilgilendirme yapılmayacaktır.

B. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT SIRASINDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1. Müracaat Formu, (İlan müracaat tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)

2. Diploma yahut mezuniyet evrakının fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. 2022 KPSS (B) kümesi puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç evrakı,

5. Müracaat yapılacak konum koduna ait aranılan nitelikler kısmında istenilen sigorta hizmet dökümü, (e-devletten hizmet döküm tipi olarak tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü seçilerek alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi),

6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmekte olup, müracaat formuna yapıştırılmak suretiyle teslim edilecektir).

C. DEĞERLİ NOT:

1. Müracaat Formunun eksiksiz bir halde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, müracaat kodu vb.) adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

2. Müracaat esnasında vazifeli çalışanın, müracaatta bulunan adayın müracaat formu ve evraklarını denetim etme yetkisi bulunmamakta olup, teslim edilen müracaat formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

3. İlgili konumun aranılan nitelikler kısmında belirtilen tecrübe kuralının ilan tarihinden sonra sağlanmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

4. Adaylar birden fazla duruma müracaatta bulunamazlar. Birden fazla konuma müracaatta bulunduğu tespit edilen adayın tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

D. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Müracaat sonunda, mukavele yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (B) Kümesi puan sıralaması temel alınarak belirlenecek olup rastgele bir yazılı ve/veya kelamlı imtihan uygulanmayacaktır. (Eczacı konumu hariç)

2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi evvel olan adaya öncelik tanınır.

3. Adaylar sonuçlarını; müracaat takviminde belirtilen tarihler içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama evrakının çıktısını alabileceklerdir. Bu doküman bildiri mahiyetinde olup adaylara ayrıyeten yazılı ya da kelamlı tebligat yapılmayacaktır.

4. Mukavele yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli evraklar ile bu evrakların teslim edileceği yer ve vakit duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.

5. Başvurulan durum sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları vaktinde teslim etmeyen yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

7. Kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, kelam konusu sonucun olumlu olması halinde kontrat imzalanacaktır.

8. Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E. KIYMETLİ AÇIKLAMA:

1. İlana ait sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ilişkin tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, öbür bir formda bildiri yapılmayacaktır.

2. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.
3. Yönetim; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma yahut ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

*ECZACI durumu için Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’a ilişkin I Sayılı Cetvel uyarınca KPSS puan kuralı aranmamaktadır. Aday sayısının durum sayısından fazla olması durumunda bu durum için kelamlı imtihan yapılacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status