KAMU PERSONELİ ALIMI

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Kamu İlan! 1000 Yeni Personel Alınacak

Adalet bakanlığı personel alımı kamu ilan duyurusu yaptı. Yazılı ve sözlü sınavla 9-5 dereceli kadrolara 1000 yeni personel alınacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KAMU İLAN

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KONTENJANLARI

800 personel adlî yargı hâkim ve savcı yardımcısı pozisyonuna alınacak.

100 personel avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı pozisyonuna alınacak.

100 personel idari yargı hâkim yardımcısı pozisyonuna alınacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1978 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir).

Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak.

Hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak.

Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLAN BAŞVURUSU

Başvurular 8 – 16 Kasım 2023 tarihleri arasında ÖSYM https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamalarından veya herhangi bir Başvuru Merkezinden yapılacak.

Sınav ücretini yatırıldıktan sonra başvurular tamamlanacak. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Geç başvuru günü ise 21 Kasım 2023 tarihidir. Sınav ücretleri 1. sınav için 450,00 TL, 2. Sınav için 675,00 TL, 3. sınav için 900,00 TL’dir. (kamupersonel.com)

Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM sitesinde başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzundan ulaşabilirsiniz. Resmi Gazete

Bakanlıklar Kamu Personeli Alım İlanları, Haberleri

Adalet Bakanlığı Memur Alım İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status