KAMU PERSONELİ ALIMI

4 B Sözleşmeli Alım Kamu İlan! 81 Hemşire, Büro, Tekniker, Teknisyen, Veteriner, Gassal, Hizmetli, Sağlık Personeli

4 B sözleşmeli alım kamu ilan açıklandı. Bay / bayan hemşire, büro personeli, tekniker, teknisyen, veteriner, gassal, hizmetli, sağlık personeli ve diğer pozisyonlarda 81 personel alımı yapılıyor.

4 B SÖZLEŞMELİ ALIM KAMU İLAN

4 B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş (tecilli) olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan tehlikeli/az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

Üniversite hastanesinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4 B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLAR

VETERİNER ALIMI

Veteriner lisans programından veya Klinik Veterinerlik ve Eczacılık lisans programlarının birinden mezun olmak.

En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Tecrübesini SGK tescil hizmet dökümü ve çalıştığı kurumlardan alacağı evrak ile belgelemek.

ECZACI ALIMI

Eczacılık Lisans programından mezun olmak.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır (kamupersonel.com).

DİYETİSYEN ALIMI

Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak (1 kişi).

SPOR UZMANI (CANKURTARAN) ALIMI

Yükseköğretim Kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylı en az Gümüş cankurtaranlık belgesine sahip olmak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylı en az 2 Yıldız Dalıcı belgesine sahip olmak.

Yüzme branşında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak (1 kadın, 1 erkek).

FİZYOTERAPİST ALIMI

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi).

Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç).

PSİKOLOG ALIMI

Psikoloji lisans programından mezun olmak (1 kişi).

BÜRO PERSONELİ ALIMI

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. (8 kişi).

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak (4 kişi).

TEKNİKER ALIMI

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak (1 kişi).

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak (2 kişi).

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak (4 kişi).
Ameliyathane Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak (3 kişi).

Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak (1 kişi).

TEKNİSYEN ALIMI

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik alanlarından mezun olmak (2 kişi).

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi bölümünden mezun olmak (1 kişi).

Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun olmak (1 kişi).

HEMŞİRE ALIMI

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarının birinden mezun olmak (10 kişi).

Nöbet tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç).

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ – ODYOLOG ALIMI

Odyoloji Lisans programından mezun olmak. (1 kişi).

ŞOFÖR ALIMI

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
C ve D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak (1 kişi).

HASTA BAKICI ALIMI

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Hijyen Belgesi sahibi olmak. (15 kişi).

HİZMETLİ ALIMI

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Hijyen Belgesi sahibi olmak. (10 erkek, 5 kadın).

GASSAL ALIMI

Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak veya MEB onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak (1erkek, 1 kadın).

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da “Kariyer Kapısı Platformu” üzerinden 24 Kasım 2023 (dahil) gününe kadar yapılacak. Resmi Gazete

Son Dakika Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Kırıkkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status