KAMU PERSONELİ ALIMI

4/B Kamu Personeli Alımı! Üniversite 75 Sözleşmeli Personel

4/B Kamu Personeli Alımı ilanı yayımlayan kamu üniversitesi büro personeli, mühendis, hemşire, sağlık personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen pozisyonlarında 75 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

4/B Kamu Personeli Alımı

Üniversite 4/B Kamu Personeli Alımı Genel Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş en az 60 puan almış olmak.

Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

Üniversite Sözleşmeli Personel Alım Kadro Şartları

4/B Kamu Personeli Alımı yapılan pozisyonlar şu şekildedir:

Mühendis Alımı

Yükseköğretim Kurumlarının İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezunu olmak. A veya B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. (1 kişi, erkek)

Yükseköğretim Kurumlarının Ziraat Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans programından mezunu olmak. Toprak analizi konusunda 2 yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Seyahat etmeye engel durumu olmamak. (1 kişi, erkek)

Büro Personeli Alımı

İşletme, Maliye, İktisat veya Kamu Yönetimi Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (6 kişi).

Maliye Lisans programından mezun olmak. Yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi belgesine sahip olmak. (1 kişi)

Üniversitelerin herhangi bir Lisans programından mezun olmak. ÖSYM’nin yaptığı Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarının herhangi birinden en az (C) düzeyinde İngilizce dil belgesine sahip olmak (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak. (2 kişi).

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programından mezun olmak. (2 kişi)

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Sosyal Medya Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. Spikerlik Sunuculuk Diksiyon sertifikasına sahip olmak. Radyo ve televizyon alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak. (1 kişi)

Lise mezunu olmak. Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) katılım belgesine sahip olmak, Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitim Belgesine sahip olmak. (1 kişi)

Yükseköğretim Kurumlarının Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. (2 kişi)

Sağlık Yönetimi Lisans programından mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılım belgesine sahip olmak. (1 kişi)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programından mezun olmak. (5 kişi)

Hemşire Alımı

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans programlarının birinden mezun olmak. (15 kişi)

Minimum bir yıl ameliyathanede hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. (1 kişi için)

En az 1 yıl yoğun bakımda hemşire olarak deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. (4 kişi için)

Sağlık Teknikeri Alımı

Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak. (5 kişi)

Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak. (5 kişi)

Diğer Sağlık Personeli Alımı

Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programından mezun olmak. (2 kişi, erkek)

Tekniker Alımı

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezunu olmak.

Mezuniyet sonrası alanında en az 3 yıllık deneyime sahip olduğunu belgelendirmek. (2 kişi, erkek)

Teknisyen Alımı

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümü mezunu olmak.
Bilgisayar Programlama faaliyetleri alanında Sigortalı olarak 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek. (kamupersonel.com)

Windows İşletim Sistemleri Güvenliği sertifikasına sahip olmak. (1 kişi, erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Ön lisans programının herhangi birinden mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak. (6 kişi, erkek)

Destek Personeli Alımı

Lise ve dengi okul mezunu olmak.

İç, dış mekan temizliği, bahçe temizliği, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmeti işlerinde çalıştırılacak olup bu işleri devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Hijyen veya Ev ve Kurum Temizleme Belgesine sahip olmak. (16 kişi).

Boyacılık alanında 1 yıl tecrübeye sahip olup bunu belgelendirmek. (1 kişi, erkek)

Üniversite 4/B Kamu Personeli Alımı Başvuru Belgeleri

4/B Kamu Personeli Alımı başvurusu için adaylardan aşağıdaki belgeler isteniyor.

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel Alım İlanı Başvurusu

4 Aralık 2023 mesai saati bitimine kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine şahsen başvuru yapılacak. Resmi Gazete

Son Dakika İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status