KAMU PERSONELİ ALIMI

2024 JGK Personel Alımı! 40 Memur Personel

2024 JGK Personel Alımı açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı 29 memur ve 11 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

2024 JGK Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Memuru Alımı 2024

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Müracaat tarihi itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olma.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olma.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

7- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

8- Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

9- Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

JGK personel alımı başvuru şartlarında yukarıda memur alım şartlarına ilaveten adayların aşağıdaki şartları da taşıması gerekmektedir. (kamupersonel.com)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

2024 JGK Personel Alımı İş Başvurusu

2024 JGK Personel Alımı memur ve sözleşmeli personel pozisyonları başvurular şu şekilde yapılacaktır:

Başvurular 08 Aralık 2023 – 24 Aralık 2023 (23:59’a kadar) tarihlerinde yapılacak. Resmi Gazete 
Memur Alımı Başvuru Adresi:  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılacak.

Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Adresi: e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile PTS’ye giriş yapılacaktır.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Jandarma Genel Komutanlığı İletişim Bilgisi

Kamuya Kamu Personel Alımları

Sözleşmeli Personel Alım

Devlet Memur Alım

Asker Alımları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status